Het project Ruimte voor de Rivier heeft het eiland Ossenwaard nog geïsoleerder gemaakt. Dat heeft op zich niet te maken met het verdere verval van de steenfabriek. Het verval veroorzaakte wel de sloop van de kapconstructie boven de oven.

Ossenwaard - vm steenfabriek in juli kap boven de oven verwijderd

Zonder dak ontstaat nog meer ruimte voor groen

De sinds de jaren 1970 niet meer in gebruik zijnde steenoven kamt met bouwvalligheid. Sloop van de kapconstructie boven de steenoven werd medio 2016 noodzakelijk. De familie heeft zelf de dakpannen verwijderd en opgeslagen en het hout van de kapconstructie afgevoerd. Gezien de staat waarin grote delen van het dak zich bevonden, was dit een onvermijdelijke stap. Van herstel kon geen sprake zijn.

De steenfabriek staat er zonder enige status, het is geen erkend monument en dat maakt het voor de eigenaar lastig om fondsen te verwerven voor herstel. Een eerder plan om het eiland op te delen in landgoederen met verkoop heeft geen doorgang gevonden. Dat zou gelijktijdig opgaan met de herbestemming van de steenoven. Daardoor zijn overigens de droogschuren tot op heden bewaard gebleven en in gebruik als caravanopslag.

Ossenwaard zal verder in verval raken. De natuur rukt op, de enigszins krom getrokken schoorsteen blijft gelukkig redelijk stabiel.

Onder de link een beschrijving van Ossenwaard.

Ossenwaard - vm steenfabriek boven de ovenkamers

Foto vanaf de bovenzijde steenovens

Tagged on: