Het oude station van Houten dateert uit 1868. Het is een station uit de serie van de vijfde klasse. Dit exemplaar in Houten is het laatste originele exemplaar in zijn soort in Nederland. Het staat aan het spoor, maar niet op de oorspronkelijke locatie.

Houten Stationserf - herplaatste oude station Staatsspoorlijn

Houten Stationserf – herplaatste oude station Staatsspoorlijn

Station Houten is na de aanleg van de Staatsspoorlijn Utrecht-Den Bosch gebouwd als typisch dorpsstation. Bij de aanleg van spoorlijnen in de 19e eeuw ontwierp de Staatsspoorwegen een vijftal standaardstations. De eenvoudigste gebouwtjes waren van de vijfde klasse, bedoeld voor het platteland. Het zijn neoclassicistische gebouwen (de zogeheten waterstaatstijl) van één bouwlaag, met in de ene vleugel een woning voor de stationschef en in de andere vleugel de dienstvertrekken. Ook Schalkwijk had ooit een dergelijk station. Niet gesloopte exemplaren zijn later uitgebreid en verhoogd met een verdieping, maar in Houten is dat nooit gebeurd.

Station Houten werd in 1935 buiten gebruik gesteld, alleen de goederentrein stopte er nog weleens. Het deed daarna dienst als basisschool, woonhuis voor diverse gezinnen en weer later als bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. Pas in 1980 werd een stuk noordelijker langs de lijn een nieuw station geopend.

Oude station Houten verplaatst naar Stationserf 2007

Station Houten op rollen in 2007

Het oude station zou in 2007 onder de slopershamer terecht zijn gekomen als bewoners uit Houten geen protest hadden aangetekend. Het station stond namelijk in het geplande tracé van het verdubbelde spoor. Het historische gebouw is in augustus 2007 met fundament en al op wielen gevijzeld en 150 meter verderop weer neergezet. Dit vond plaats onder grote belangstelling van Houtenaren en landelijke pers. Het station is vervolgens volledig gerestaureerd en heeft nu een horeca bestemming.

Datering 1868-2007
Adres Stationserf 97, 3991 KX Houten
Soort gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan spoor verbonden bebouwing
Tagged on: