Bij het Spoorwegmuseum in Utrecht is op maandag 15 december 2014 de eerste steen gelegd voor de bouw van een replica van de voormalige woning van de stationschef uit Bilthoven. Voor de reconstructie wordt veel gebruik gemaakt van originele elementen uit dit recent gedemonteerde en gesloopte pand. Met de paasdagen was het werk al goed gevorderd en het huis is eind mei 2015 heropend als ‘Strikkerhuis’ .

Het door ProRail gefinancierde project om de stationschef woning van Bilthoven een waardige plaats te geven, vorderde begin 2015 met rasse schreden. Bij een bezoek aan het spoorwegmuseum in het paasweekend zag het er als volgt uit:

Spoorwegmuseum vm stationschef woning Bilthoven replica - stand bouw 6 april 2015Bij het station van Bilthoven werd in 1901 een zijtak van de Centraalspoorweg geopend naar Zeist. Het station is rond die tijd vernieuwd. Passend voor die tijd bestond het daarna uit een ensemble van verschillende gebouwen: twee seinhuizen en een wachterswoning, en de in 1900 opgeleverde karakteristieke stationskap met wacht- en winkelruimten en een woning voor de stationschef.

Utrecht Spoorwegmuseum replica stationschefwoning Bilthoven

De replica van de woning uit Bilthoven, tekening Spoorwegmuseum

De seinhuizen en een wachterswoning zijn al eerder gesloopt. De woning van de stationschef deed tot de jaren zestig dienst bij het toenmalige station De Bilt. Daarna is het huis tot begin 2011 bewoond door huurders. In 2012 verdween het huis van de stationschef, net als een transformatorhuisje uit 1928 en een onderdoorgang voor voetgangers. Het werd bijna de laatste aanslag op het station dat er zo compleet uit had gezien. In Bilthoven is nu van het station alleen nog de overkapping met wachtruimten overgebleven.

Het huis moest in 2013 wijken voor het gekozen tracé van een onderdoorgang bij het spoor. Dankzij inspanningen van buurtbewoners, erfgoedorganisaties en de medewerking van ProRail en de gemeente De Bilt konden delen van het huisje verhuizen naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Uiteindelijk werd ervoor gekozen het huis te demonteren en karakteristieke elementen als de houten wenteltrap, de veranda, de dakpannen, natuurstenen delen etc. te bewaren. Zodoende kan de replica nu met originele elementen worden opgebouwd. De museumcollectie is er inmiddels mee verrijkt. Het huisje krijgt de naam ‘Strikkerhuis’ omdat in Bilthoven de eerste bewoner Heinrich Strikkers er tot 1932 woonde toen hij stationschef was.

Tagged on: