Pakhuis d’ Eersteling aan de Eem. In de handel van het graan voor het bakkersmeel, de grutterswaren voor de keuken en de olie- en veevoederproductie kwamen buiten de Koppelpoort in de 19e eeuw de eerste fabrieken. In 1870 vestigde zich daar de Firma J. van Vollenhoven. D’ Eersteling is daar als enige pakhuis van overgebleven.

Amersfoort Grote Koppel aan de Eem - pakhuis d' Eersteling

Pakhuis d’ Eersteling met nieuwe bestemming

De stad Amersfoort had haar voorraadhuizen graag binnen de ommuring staan. Daar was het veilig en kon controle uitgeoefend worden over de handel, net als bij elke andere stad. Met het groter worden van de bevolking, de schepen en de nijverheid was dit in de loop van de 19e eeuw niet meer mogelijk. Jonas van Vollenhoven is geboren in Stompwijk en is 55 jaar oud als hij het pakhuis d’ Eersteling in 1904 opent, buiten het centrum aan de Eem als transportweg. Hij woont al sinds 1870 in Amersfoort en is eigenaar van de N.V. Stoomolieslagerij en Graanhandel en de daarbij horende gebouwen verderop aan de Grote Koppel. Firma J. van Vollenhoven handelde tevens en gros in grutterswaren, bakkersmeel, specerijen en andere kruidenierswaren. De goederen werden aan- en afgevoerd via de Zuiderzee en de Eem.

Het pakhuis is door H. Kroes ontworpen voor de ‘Afdeeling Koloniale Waren’, zoals blijkt uit de bouwtekening. Oorspronkelijk waren in de middenpartij kantoren gevestigd en aan weerszijde de pakhuizen. Het pand is een karakteristiek pakhuis. Pakhuizen werden net na de eeuwwisseling gebouwd met een klassieke opzet en constructie. De kolommen zijn veelal van gietijzer om de houten vloeren te kunnen dragen. Het zal nog tien jaar duren voordat het gewapende beton de constructies ging bepalen. Opslag gebeurde veelal in zakken op de vloeren. Silo’s waren van latere datum.

In 1930 overleed J. van Vollenhoven op 81-jarige leeftijd. Het bedrijf werd in delen verkocht. De nieuwe eigenaar van de Stoomolieslagerij en Graanhandel is de Amersfoorter Gerrit van Nieuwenhuizen. De nieuwe eigenaar van het Pakhuis werd het Pluimveevoederbedrijf d’ Eersteling, de naamgever van het pand. Rond 1960 is het pakhuis eveneens overgenomen door de graan- en veevoederhandel van Gerrit van Nieuwenhuizen.

Aan de Eem staat nu alleen nog d’ Eersteling als herinnering aan deze agro-industrie. In 2004 is het verbouwd tot kantoorpand. Het pand is een Rijksmonument.

Datering 1904
Adres Grote Koppel 7, 3813 AA Amersfoort
Soort industriële omgeving en gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan water verbonden regionale bedrijvigheid
Tagged on: