Militaire voertuigenparken uit 1942 van de NSKK en Mob-complexen staan in  Soesterberg. De kazerneterreinen werden in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) bezet door de Duitse troepenmacht. Er is in deze periode veel gebouwd, zoals de voertuigloodsen op de Du Moulinkazerne.

Soest - militair voertuigenpark NSKK garage Soldaat Ketting Olivier KazerneIn de bossen rond vliegveld Soesterberg verrezen drie zogenaamde Waldlager, Duitse legeringskampen. De kampen bestonden uit stevige in steen en beton opgetrokken legerings- en dienstgebouwen. De in lokale gecamoufleerde stijl opgetrokken gebouwen hadden allen een met pannen gedekt dak. De in deze buurt actieve Duitse dienst was de NSKK, het Nationaalsozialistisch Kraftfahrkorps. Deze dienst speelde een onmisbare rol in het wegtransport voor de Wehrmacht. Het was er geen onderdeel van, waardoor vrij veel Nederlanders er in dienst waren. Op diverse plaatsen in het land waren garages geconfisqueerd. Op het terrein van de Du Moulinkazerne realiseerde ze nieuwe onderkomens. Voor de vrachtwagens werden verschillende garageblokken opgetrokken naast werkplaatsen met laadperrons. De meeste gebouwen zijn nog aanwezig.

Na de oorlog rolde Nederland de Koude Oorlog (1945-1991) in. Voor de bevoorrading van in te zetten reserve-eenheden militairen werden goederen opgeslagen. Voor deze opslag verrezen diverse mobiliteitsmagazijncomplexen. Naast Kamp Soesterberg verscheen het grootse mob-complex. In het complex werden rupsvoertuigen en brandstofvoorraden ondergebracht. Het was dichtbij een ander belangrijk militair object, vliegbasis Soesterberg.

Datering 1941-1955
Adres Het Zeisterspoor, Soldaat Olivier Kazerne en Du Moulinkazerne, Soesterberg gemeente Soest
Soort militair- industrieel complex met gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan militaire functie verbonden bebouwing en bedrijvigheid
Auteursrecht Foto en tekst zijn ontleend aan Volkers, Kees, Geheim landschap, 2006
Tagged on: