In een aantal plaatsen is het industrieel erfgoed uit de periode wederopbouw al geïnventariseerd, maar bij veel gemeenten onvolledig. Onder de link is per gemeente de inventarisatie van industrieel erfgoed te downloaden. De lijsten zijn recent bijgewerkt.

Industrieel wederopbouw in Maartensdijk

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) komt de industrie aanvankelijk aarzelend maar als snel in hoog tempo tot herstel en groei. De wederopbouw is het tijdvak 1945-1965. Veel fabrieken beginnen in eenvoudige loodsen. Met de aanleg van nieuwe industrieterreinen komen er nieuwe gebouwen. Veel gemeenten hebben een Industrieweg. Ook straatnamen uit het beloftevolle atoomtijdperk (Reactorweg, Neutronstraat etc) zijn herkenbaar uit deze periode.

Aan de opgeknapte Industrieweg in Maartensdijk staan fraaie fabriekspanden uit de wederopbouw. Mogelijk met Marshallhulp (tot 1954) zijn ze degelijk gebouwd en onder toezicht van de welstand. De drukinktfabriek vh Hostmann-Steinberg is in 1952 begonnen en is tot op heden de gebruiker van het bovenste pand op het plaatje. De voormalige Metaalwarenfabriek ‘De Papierklem’ start circa 1952 in het onderste gebouw. Het is nu in gebruik bij tuingereedschappen Wiltfang en Larix Gardenware.

Tagged on: