In een aantal plaatsen is het industrieel erfgoed uit de periode wederopbouw al geïnventariseerd, maar bij veel gemeenten onvolledig. Het industrieel erfgoed per gemeente is in 2014 uitgebreid met erfgoed uit de periode wederopbouw.

Maartensdijk – bedrijfsgebouwen uit de periode wederopbouw: Hostman-Steinberg op Industrieweg 26 en De Papierklem op Industrieweg 7

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) komt de industrie aanvankelijk aarzelend maar als snel in hoog tempo tot herstel en groei. De wederopbouw is het tijdvak 1945-1965. Veel fabrieken beginnen in eenvoudige loodsen. Met de aanleg van nieuwe industrieterreinen komen er nieuwe gebouwen. Veel gemeenten hebben een Industrieweg. Ook straatnamen uit het beloftevolle atoomtijdperk, Reactorweg en Neutronstraat etc zijn herkenbaar uit deze periode.

Aan de opgeknapte Industrieweg in Maartensdijk staan fraaie fabriekspanden uit die periode van de wederopbouw. De bedrijven hebben mogleijk geprofiteerd van de Marshallhulp (tot 1954) bij de bouw van hun onderkomen. De panden zijn degelijk gebouwd en functioneel. De zorgvuldigheid van het ontwerp maakt ze tijdloos.

De drukinktfabriek vh Hostmann-Steinberg, op de bovenste foto, is in 1952 begonnen en is tot op heden de gebruiker van het pand. De voormalige Metaalwarenfabriek ‘De Papierklem’ startte circa 1952 in het onderste gebouw. Het is nu in gebruik bij het bedrijf in tuingereedschappen Wiltfang en Larix Gardenware.

Tagged on: