Bedreigd industrieel erfgoed zijn leegstaande objecten of leegkomende objecten waaraan de eigenaar of de overheid door sloop andere bestemmingen wil geven. Als het object niet beschermd is, kan dit via een sloopmelding of omgevingsvergunning ineens gaan gebeuren. Extra bescherming is er pas als het een Rijksmonument betreft, naast de gemeente moet dan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed instemmen met de plannen. Voor gemeenten is het eenvoudiger om erfgoed te beschermen als gemeentelijk monument of het te beschrijven in het bestemmingsplan als beeldbepalend of cultureel te behouden object.

Een plaats op de lijst bedreigd industrieel erfgoed betekent extra inspanning van USINE voor het behoud er van. Die extra inspanning kan zijn het zoeken van publiciteit, het bewerken van de gemeentelijke diensten en politieke instanties en/of het actief ondersteunen en uitwerken van alternatieven voor behoud van het erfgoed. In alle gevallen wordt een breder draagvlak gezocht met andere belanghebbenden, omwonenden of eventuele gebruikers van het pand.

Bedreigd erfgoed:

Momenteel gaat nog extra zorg uit naar het behoud van het volgende bedreigde erfgoed:

Utrecht – de soepfabriek met het vrieshuis.

In de nieuwe Parkhaven staat sinds 1939 een conservenfabriek voor het invriezen van groenten en fruit. Deze fabriek is in verschillende perioden uitgebreid zoals in 1962 met een groot vrieshuis. De fabriek heeft uiteindelijk haar bestemming gekregen als fabriek voor het maken van droge soepen. Eerst onder de vlag van Royco, later Cambell en tot op heden als Intertaste. Utrecht wil het gebied herontwikkelen voor woningbouw.

 

Ossenwaard Vianen steenfabriek met schoorsteen - bedreigdVianen – steenfabriek Ossenwaard en droogschuren

De steenfabriek ligt geïsoleerd op een vanaf Tull en ’t Waal bereikbaar eiland in de Lek en is in 1980 gesloten. Er zijn plannen voor het herinrichten van het complete eiland. De steenoven zou behouden blijven, maar de vrij unieke droogloodsen niet. De potentiële ontwikkelaar staat positief tegenover het behoud en de conservering van de steenoven.

 

 

Strosteeg - hallen drukkerij Abels HUA84541 - bedreigdUtrecht – Drukkerij Abels (kantoordrukwerk) – de bedrijfshallen in de Strosteeg

De drukkerij had haar entree op Oudegracht 193, nog steeds een karakteristiek pand. De bedrijfshallen staan nog steeds achter dit pand in de Strosteeg, naast parkeergarage Springweg. De hallen behoren tot de oude bedrijfshallen in het centrum van Utrecht. Tot circa 1860 waren vrijwel alle bedrijven binnen de singels te vinden. De hallen in de Strosteeg hebben al lang een andere bestemming gekregen. Nu worden ze door nieuwbouw bedreigd. Daarmee zou nogmaals de historische aanwezigheid van bedrijfshallen uit het centrum van de stad verdwijnen. Straks lijkt het of de stad er alleen voor het wonen en winkelen was.

 

Utrecht – Dickensplaats 10 – garagebedrijf met showroom en voormalige pomplocatie van de N.V. Caltex Petroleum Maatschappij uit 1957. Woningbouwvereniging Mitros ontwikkelt plannen voor appartementen en woningen op deze locatie.

 

 

In Amersfoort wordt door de gelieerde stichting Siesta inspanning geleverd voor het behoud van o.a. seinpost VI.

Ook van andere panden is het behoud naar ons idee niet veilig gesteld, de lijst is niet compleet.

Als er in uw buurt een bedreigd industrieel monument staat: laat het ons weten.

terug