‘De Klop’ is een in 2007 illegaal gesloopt fabriekspand. Herontwikkeling van industrieel erfgoed vraagt een lange adem. In Utrecht wordt na meer dan 10 jaar wachten het monument herbouwd. Dankzij de aantrekkende woningbouwmarkt kunnen we het pand binnen enkele jaren betreden, daar lijkt het althans op.

Vicona terrein Utrecht met herbouw 'De Klop'

Impressie van de nieuwbouw met herbouw ‘De Klop’

In Utrecht gaat de gemeenteraad zich buigen over het bestemmingsplan voor bebouwing van de hoek Rotsoord/Diamantlaan, het Vicona terrein. Op het terrein worden 200 appartementen gerealiseerd en belangrijker, de gedemonteerde fabriek ‘De Klop’ terug gebouwd. ‘De Klop’ is een in 2007 illegaal gesloopt fabriekspand, een gemeentelijk monument, deel uitmakend van het ‘Industrielint Vaartsche Rijn’. De fabriekshal krijgt niet de lengte die het had. Ze wordt langer dan de ontwikkelaar had gewild, zijn wens was een vierkant gebouw, maar daar werd door de gemeente een stokje voor gestoken. Als over enkele jaren de fabriekshal opent, is er een behoorlijke kans dat de bestemming meer publiek wordt, zoals horeca dat bijvoorbeeld is.

'De Klop' op terrein De Adelaar in 1957

De Adelaar in 1957 foto L.H. Hofland HUA403710

De voorgeschiedenis

Met als bouwjaar 1913 kwam aan de Vaartsche Rijn een ‘smederij’, ofwel machinefabriek ‘De Klop’ van W.H. Verloop. De fabriek was gespecialiseerd in het maken van motoren voor de baggerindustrie. Ze was zelfs het initiatief van baggeraar Van Noordenne. Aan de Fortlaan in Zuilen had deze sinds 1905 een scheepswerf aan de Vecht. De baggerindustrie concentreerde zich rondom Sliedrecht. Aan de Merwede waren grotere faciliteiten. De machinefabriek verhuisde al in 1922, de naam bleef.

Het gebouw was in de periode 1922-1940 de Nederlandsche Wasserijmachinefabriek Poensgen en Wessels N.V., vervolgens van 1940 tot 1977 veevoederfabriek De Adelaar (zie foto) en daarna Krachtvoederfabriek en Handelsmaatschappij ‘Vicona’. Het terrein heeft sindsdien de naam Vicona. Vicona terrein met machinegebouw De KlopIn 2005 maakte de toenmalig eigenaar plannen voor herontwikkeling van het terrein. Er zouden appartementen komen met daaronder een parkeergarage. Voor de realisatie van de verdiepte parkeergarage diende het machinegebouw tijdelijk verwijderd te worden. In 2007 werd voortvarend gesloopt/ gedemonteerd met de belofte van herbouw, zonder de vereiste vergunningen. Dat bleek nog niet het ergste, het terrein was vervuild en de sanering nam enige tijd in beslag. Na die periode bleek de verkoop van appartementen niet meer zo vlot te gaan. Vicona bleef 10 jaar lang een lege bouwput. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

Impressies van de nieuwbouw, bron gemeente Utrecht:

Impressie gebouw 'De Klop' op Vicona terrein

Tagged on: