Met het fonds erfgoedparels maakt de provincie Utrecht de restauratie van buitengewone monumentale gebouwen mogelijk. In 2011 is € 1 miljoen bestemd voor de restauratie van drie rijksmonumenten die behoren tot het industrieel erfgoed.

De touwbaan van Van der Lee in Oudewater

Het industrieel erfgoed dat gerestaureerd kan worden dankzij een bijdrage van de provincie is het gemaal Teijlingen’s (Kamerik-Woerden), kantoor Jongerius (Utrecht) en Touwfabriek Van der Lee (Oudewater). Het gemaal krijgt hiervoor € 252.700, het kantoor Jongerius en de Van der Lee krijgen elk € 373.650 om te restaureren. De provincie stelt als voorwaarde dat er een herbestemming is voor het monument, om het onderhoud ook in de toekomst veilig te stellen.

Gemaal Teijlingens in Kamerik, foto 2012

Het gemaal Teylingen’s is een van de oudste nog bestaande stoomgemalen van ons land en wordt een bezoekerscentrum waar men het oude gemaal in werking kan zien. Op het terrein van de touwfabriek worden, deels in de oude fabriekshallen, woningen ontwikkeld. De touwbaan zelf blijft in gebruik. In de entree komt een bezoekerscentrum en de touwbaan kan bezocht worden.

Villa Jongerius, gebruikt door Defensie in 2005

Het Jongeriuscomplex zal na de restauratie een plek worden voor liefhebbers van cultuur en gezond en lekker eten en drinken. Hiermee wordt gerefereerd aan de tuinderijen van Utrecht uit het begin van de twintigste eeuw. In april 2013 is het Jongeriuscomplex één van de locaties in de stad Utrecht voor de festiviteiten ter ere van 300 jaar Vrede van Utrecht

De afgelopen jaren heeft het industrieel erfgoed op ruime bijdragen mogen rekenen uit het Parelfonds. Het is voor het industrieel erfgoed te hopen dat er de komende jaren nog een speciaal plekje voor blijft bij de provincie Utrecht. De provincie heeft andere prioriteiten gesteld, maar in het verleden maakte ze ook vaak uitzonderingen.

Tagged on: