Op twee locaties gaat de herontwikkeling van industrieel erfgoed niet snel genoeg voor de gemeenteraad van Utrecht. De treinloods in de Concordiastraat blijft onnodig leegstaan. Voor de Energietunnel Amsterdam-Rijnkanaal zijn de verwachtingen waarschijnlijk wat te hoog gespannen.

Leegstaande treinloods van de NS op het terrein aan het eind van de Concordiastraat

De HTMU loods

Het terrein van de Nederlandse Spoorwegen aan de Concordiastraat en de 2e Daalsdijk in Utrecht is voor veel bewoners een onbekend gebied. Dat is niet vreemd, want tot 2010 waren alleen de medewerkers van de vele spoorwerkplaatsen welkom op dit terrein. Dat gaat de komende jaren veranderen. Eigenaar NS Stations maakt graag een culturele broedplaats mogelijk: jonge initiatiefnemers die als magneet werken naar deze plek. Het initiatief DEPOT wil in een treinloods uit 1891 aan de Concordiastraat een ‘creatief warenhuis’ beginnen waar bezoekers kunst kunnen zien, muziek kunnen horen, spulletjes kunnen kopen en kunnen eten en drinken.

Het blijkt echter dat omwonenden zich zorgen maken over de mogelijke overlast door feesten en festivals. Er zijn ook omwonenden die zich verheugen op een nieuwe invulling voor dit nog steeds afgesloten terrein. Er mag best wat meer reuring komen. Deze bewoners laten minder van zich horen. Ook de pers hoort weinig positieve verhalen. Tsja, de gemeente is aan het aarzelen bij het verlenen van een vergunning.

De gemeenteraad van Utrecht doorziet dit en is op donderdag 14 januari moedig geweest. Met een aangenomen motie wil zij dat het College van Burgemeester en Wethouders de culturele broedplaats DEPOT helpt om hun initiatief te verwezenlijken. Daarbij plaatsen ze een kleine kanttekening: houdt rekening met de wensen van de huidige en toekomstige omwonenden!

Concordiastraat 80 is een voormalige reparatieloods waar DEPOT haar zinnen op heeft gezet. De noodbestrijdingsdienst van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen MESS heeft er nog gebruik van gemaakt. De loods is verhoogd in 1934. De laatste jaren was het gebouw een lijnwerkplaats en Herstelpunt Tractie Materieel Utrecht, in NS woorden de HTMU loods. Het staat al enige jaren leeg.

Energietunnel Amsterdam-Rijnkanaal

De elektriciteitscentrales van de provincie Utrecht staan aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat kanaal was handig voor de aanvoer van kolen. Het is nog steeds het koelwaterkanaal van de centrales. Maar het vormde ook een barrière. Een hindernis qua verbinding voor personeel en leidingen. Met de bouw van de tweede energiecentrale is een verbindingstunnel onder het kanaal aangelegd.

Op de foto de centrales in 1984, voorgrond de oude en achtergrond de nieuwere

De huidige eigenaar van de centrales is Eneco, na de PEGUS en NUON. Eneco sluit niet uit dat de oudste centrale uit 1922 op termijn gaat sluiten. De centrale heeft overigens nieuwere eenheden in bedrijf voor zowel elektriciteitsopwekking als stadsverwarming. Maar er komt een nieuwe centrale bij aan de overzijde. De daar al staande centrale is in 1955 geopend en steeds vernieuwd. De nieuwe wordt een biomassa gestookte eenheid. Met de nieuwbouw wordt naar verwachting dit jaar begonnen. Over enkele jaren is de oude centrale niet meer nodig.

De speculatie over het gebruik van een derde object bij deze centrales is inmiddels begonnen: de verbindingstunnel. De tunnel is in gebruik, er lopen leidingen doorheen. Vroeger kom personeel van de ene naar de andere eenheid door de tunnel lopen. Die laatste functie is lastig geworden na het inbouwen van warmteleidingen van een groter formaat. Ook de huidige veiligheidseisen staan dat eigenlijk niet meer toe.

Utrechters dromen van het beeld om tussen de wijk Leidsche Rijn en de oude stad als een schicht door een tunnel te roetsjen. Dat scheelt mooi omfietsen over een wind vangende brug! In de gemeenteraad van Utrecht zijn al vragen gesteld.

PEGUS tunnelverbinding onder het Amsterdam Rijnkanaal Utrecht foto 1957 HUA52384


PEGUS tunnelverbinding foto 2015 Op de foto de tunnel in 1957 en in 2015

Zoals de foto’s laten zien: de tunnel is niet erg breed. Er zijn ook nog andere hindernissen. Verkeerstunnels in Nederland moeten aan bijzonder hoge eisen voldoen. Niet alleen tunnels voor auto’s in de A2, ook fietstunnels onder bijvoorbeeld een Amsterdam-Rijnkanaal. Het lid van Student & Starter van de gemeenteraad liet zich met zijn vragen niet weerhouden. Je kunt er bij herbestemmingen niet vroeg genoeg bij zijn.

Tagged on: