Het voormalig gebouwtje van het gemeentelijk radiodistributiebedrijf in de Menno van Coehoornstraat zal waarschijnlijk worden gesloopt. Het gebouwtje uit 1931 is momenteel gekraakt. Stichting Bo-Ex wil op de plaats van het historische pand zes nieuwe woningen bouwen als onderdeel van een herinrichtingsplan voor de Stieltjesstraat en omgeving.

menno-van-coehoornstraat-40-radiodistributiecentrale-foto-sep-2007-rienk-mebius

Ook kleinschalig, en op het eerste gezicht misschien zelfs onopvallend industrieel erfgoed kan een belangrijke historische waarde hebben en bijdragen aan de identiteit van de omgeving. Een typisch voorbeeld van zo’n kleinschalig object is het voormalige gebouw van het gemeentelijk radiodistributiebedrijf in Utrecht in de Menno van Coehoornstraat (Vogelenbuurt).

Het gebouwtje werd in 1931 in gebruik genomen en is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school, waarschijnlijk naar ontwerp van stadsarchitect J.I. Planjer In de oorlog werd het gebouw eigendom van de PTT. In 1977 kreeg het een functie als onderkomen voor de buurtvereniging, die het gebouwtje de Vogelenburcht doopte. Gevreesd moet worden dat het pand nu plaats moet maken voor nieuwbouw. In 2006 is de Vogelenburcht gekraakt door een aantal kunstenaars, die het pand voor de sloop willen behoeden.

Sloop zou bijzonder jammer zijn, want het pand is zonder meer van historische waarde, vanwege de rol die het heeft gespeeld in de pioniersjaren van de radio. In al zijn eenvoud is het ook een interessant gebouwtje, onmiskenbaar gebouwd ‘onder architectuur’ zoals dat heet, in een stijl die typisch is voor zijn tijd. Met name de zware, originele voordeur valt hierbij op.

USINE heeft bij de gemeente Utrecht ge├»nformeerd naar de sloopplannen, maar voor het lot van het gebouw moet worden gevreesd. De bouwkundige staat zou zeer slecht zijn en de actie zou te laat komen. De plannen dateren al van 1999 en de gemeente spreekt van ‘een gepasseerd station’.

Dat zou jammer zijn. Dit soort gebouwtjes verdwijnen nog te vaak te geruisloos.

Tagged on: