De Rijksmunt in Utrecht staat aan het Merwedekanaal. Het slaan van munten was eeuwenlang een particuliere aangelegenheid. Hoewel de onderneming in 1806 het alleenrecht in Nederland kreeg, is het pas in 1901 een Rijksinrichting geworden. Het Muntbedrijf gaat over enkele jaren verhuizen.

Utrecht Leidseweg Merwedekanaal Rijksmunt kantoor en werkplaatsen

Rijksmunt kantoor en werkplaatsen

Het bedrijf heeft een lange historie in de stad: van 1647 tot 1910 gevestigd aan het Neude. Na de verhuizing in 1910 naar de huidige locatie werd op de Neude het voormalige postkantoor gebouwd. Tot de 20e eeuw sloeg de particuliere muntmeester zijn munten op de werktuigen van het Rijk. Het was een vorm van privatisering in de 19e eeuw: het werk werd door derden gedaan in het gebouw en met de machines van het Rijk.

Utrecht Leidseweg hoek Muntstraat - de nieuwe Rijksmunt in 1911 foto W Kramer RCE

Luchtopname in 1911 van W. Kramer RCE

De locatie van de Munt aan het Merwedekanaal was strategisch gekozen, in de eerste decennia ging zowel de aanvoer van de (minder edele) metalen als de afvoer van munten naar de Nederlandse Bank te Amsterdam per schip. Direct achter de neoclassicistische voorgevel zijn de werkplaatsen van de Munt te vinden: het smelthuis voor de metalen, de pletzaal en de muntzaal. In het eerste wordt het ruwe koper met andere metalen tot staven gesmolten. Vervolgens wordt het metaal tot de gewenste muntdikte geplet in de volgende zaal. In de laatste zaal staan de muntpersen die de munten slaan. De productie van het aantal munten is in de tientallen miljoenen per jaar.

Onder de binnenplaats kwam in de jaren 1930 een 250 m2 grote kelderkluis, voor de opslag van munten voor Nederlands Indië. De binnenplaats is in 2005 deels overdekt met een glazen dak en met open gewerkte gevels is een nieuwe ruimte ontstaan. Van 2001 tot 2013 was in het gebouw van de Munt het Geldmuseum gevestigd. Daarna ontbrak in Den Haag de financiële steun voor deze functie.

Utrecht Rijksmunt - binnenplaats foto Ramon Mosterd

Binnenplaats – foto Ramon Mosterd in opdracht van de gemeente Utrecht

Munten worden nog steeds in de Rijksmunt geslagen: naast euromunten op Rijksbestelling ook diverse herdenkingsmunten. Ook de pers voor ‘De Slag’ staat in het gebouw. Het muntbedrijf is niet meer van het Rijk en gaat over enkele jaren verhuizen. In 2016 heeft ook het pand een nieuwe eigenaar gekregen. Nu is het al deels voor kleine of grote evenementen te huur. Het pand is een Rijksmonument.

Datering 1910
Adres Leidseweg 90 hoek Muntkade, 3531 BG Utrecht
Soort industriële omgeving en gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan water verbonden en centraal in het land gelegen bedrijvigheid
Tagged on: