Een groot industrieel complex kwam in 2013 leeg te staan: de Prodent fabriek. De eigenaar bewees op welke wijze herbestemming vlot kon plaatsvinden: hij verkocht het voor de verhuizing. De koper bewees een ervaren herontwikkelaar te zijn: na een jaar was het complex al grotendeels in gebruik. Het begon als Erdal en is nu De Nieuwe Stad.

Amersfoort Brabantsestraat - Prodentfabriek

De Prodentfabriek voor de sluiting

De NV. Maatschappij voor Waschverwerking Erdal is opgericht in Amsterdam en verhuisde in 1936 naar Amersfoort aan de Eem. Bekende producten waren schoencrèmes, wrijfwas, schuurpoeder, poetsextract, kachelpasta en vliegenvangers, allemaal onder eigen merknamen. Erdal is herkenbaar aan het beeldmerk met de pelikaan.

Directeur J. Wolbers van Erdal had een goed beeld voor ogen voor de nieuwe fabriek: een logistiek goed in elkaar zittend fabriek procedé. Architect Philip Anne Warners kreeg de opdracht het ontwerp te verzorgen. Zij realiseerden een zeer moderne fabriek, bestaande uit een blikdrukkerij, een blikemballagestraat, een wassmelterij en –gieterij, een inpakkerij, een kantoorgebouw, een laboratorium en een conciërgewoning. Warners zou in opeenvolgende jaren ook het ontwerp van uitbreidingen verzorgen. De tubefabriek en het researchlaboratorium werden in verband met oorlogsschade in 1947- 1948 naar zijn ontwerp herbouwd.

Amersfoort Brabantsestraat Erdal-Prodent luchtfoto in 1959

Het in 1959 door Warners ontworpen fabriekscomplex

Verreweg het meest bekende product van Erdal was vanaf 1935 Prodent tandpasta. Dit onderdeel van het bedrijf werd ondergebracht in de apart genoteerde N.V. Cosmetische Fabriek Prodentia. In 1983 werd Erdal door Sara Lee overgenomen en ondergebracht bij de divisie Household and Body Care. De fabriek maakte uitsluitend tandpasta onder verschillende namen, het merk Erdal bestaat niet meer. In 2000-2001 werden enkele fabriekshallen gesloopt. Overgebleven is een nog compleet ensemble van de hand van Warners. De gebouwdelen staan niet alleen logisch en harmonieus geschakeld, maar zijn ook verbonden met pijpen en leidingen.

Amersfoort Brabantsestraat - Prodentfabriek nu De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad

In 2009 werd bekend dat Unilever Prodent van Sara Lee overnam. In 2012 is de productie verplaatst en diende voor de gebouwen een herbestemming gezocht te worden. Een lokale ondernemer uit Amersfoort heeft het complex gekocht, hij is bekend met herbestemming en beheer van historisch erfgoed. Het meest bijzondere: vrijwel alle gebouwen van het complex hebben een nieuwe bestemming gevonden. Ze bleken allemaal geschikt voor een exploitabele een duurzame nieuwe toekomst. Dat is uitzonderlijk voor herbestemming van industrieel erfgoed en met name aan de inzet van de nieuwe eigenaar te danken. Het ensemble aan industrieel erfgoed heeft het daarmee getroffen.

Aan de Brabantsestraat zorgen inmiddels verschillende ondernemers en een poppodium voor nieuw elan in het gebouw onder de naam De Nieuwe Stad. Allen dragen bij aan het elan van De Nieuwe Stad met een eigen bijdrage, één van de voorwaarden om er te mogen zitten.

Datering 1936-2012
Adres Brabantsestraat 15-17 hoek Kleine Koppel, 3817 PJ Amersfoort
Soort industriële omgeving en gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord van oorsprong aan water verbonden en centraal in het land gelegen bedrijvigheid
Tagged on: