De elektriciteitsproductie in de provincie Utrecht werd pas in 1922 gecentraliseerd. De centrale in Driebergen ging als melkfabriek door. Later was er zelfs een wasmachinefabriek in het gebouw gevestigd. Nu is het omgebouwd tot woningen.

Driebergen-Rijsenburg Buntlaan gebouw ElectriciteitscentraleIn 1900 bouwde de Industriële Maatschappij te Amsterdam aan de Buntlaan in Driebergen een ‘Centraal-Station voor de Electrische Verlichting Driebergen-Doorn’. De elektriciteitscentrale leverde stroom aan een groot gebied. De ontwikkelaar van de destijds geavanceerde centrale was R.W.H. Hofstede Crull uit het Twentse Borne. De centrale werd overbodig in 1922 na overname door de PUEM.

In 1922 vestigde zich een melkfabriek in de voormalige centrale aan de Buntlaan. De ‘NV Hygiënische Melkinrichting en Zuivelfabriek’ paste het pand daarvoor aan. Die fabriek heeft het zo’n dertig jaar uitgehouden, ze bleek uiteindelijk niet meer renderend en werd in de jaren vijftig gesloten. Wederom volgde een ombouw, nu tot wasmachinefabriek van Van de Wetering.

Kort voor de Tweede Wereldoorlog begonnen de gebroeders Van de Wetering in Driebergen een bedrijf dat onder meer wringers en karntonnen voor boerenbedrijven fabriceerde. Na de oorlog had Van de Wetering een gouden ingeving: hij kocht duizenden kilo’s vliegtuigschroot en verwerkte dat tot wasmachines. De fabriek liep zo goed dat er steeds moest worden uitgebreid in naastliggende panden. Dat lukte een paar jaar, maar uiteindelijk werd gekozen voor nieuwbouw. Alleen niet in Driebergen. Het bedrijf verhuisde naar Coevorden, dat een veel aantrekkelijker plek voor nieuwbouw aanbood tegen een lagere grondprijs. De fabriek is nu succesvol als producent van CV-ketels onder de naam Intergas.

Niet alle Van de Weterings verhuisden mee. Eén van de broers vestigde zich in het leegstaande pand van de melkfabriek aan de Buntlaan en fabriceerde daar nog een jaar of tien zijn wasmachines onder het merk D.W.F.: Driebergse Wasmachine Fabriek. In 1964 en 1967 werden verbouwingen uitgevoerd. Na 1970 ging het bedrijf door als metaalbedrijf en maakte onder andere hijsklemmen. De Buntlaan was uiteindelijk geen passende omgeving meer voor een fabriek.

Driebergen-Rijsenburg Buntlaan vm Electriciteitscentrale de gevels behoudenOp het fabrieksterrein staat een blokje van drie voormalige arbeiderswoningen, in 1910 gebouwd voor de arbeiders van de elektriciteitsfabriek. In 1968 zijn ze in gebruik genomen als kantoor. Het complex is gerenoveerd en (weer) omgebouwd naar woningen. Van het voormalige fabrieksgebouw zijn de gevels hergebruikt in de bouw van twee riante woningen. De woningen vormen samen met de voormalige centrale een uniek complex met een industrieel verleden.

Datering 1900
Adres Buntlaan 38 en 40-44, 3971 JD Driebergen-Rijsenburg gemeente Utrechtse Heuvelrug
Soort industrieel gebouw van cultuurhistorische waarde
Trefwoord regio gebonden nutsbedrijf voor de elektriciteitsvoorziening