Ocriet is niet meer. De aanwezigheid van asbest leidde tot sloop van erfgoed. Het asbest zat voornamelijk rond de leidingen, maar de gebouwen moesten ook neer. Jarenlang gebeurde er weinig rond het Ocrietterrein. De eigenaar zat klem tussen zijn schulden en gestokte plannen voor projectontwikkeling. De gemeente was de aanwezigheid van asbest en het vandalisme meer dan beu. Met een nieuwe wethouder kwam het ineens in een stroomversnelling. Helaas werd een eenzijdige koers uitgezet.

De fabriek van Ocriet is buitengewoon succesvol geweest in de periode van de wederopbouw van Nederland. Voor eigenaar Bruynzeel heeft het duizenden aanrechtbladen gemaakt van het door haar uitgevonden materiaal: Ocriet. Ook de eerste badkamers werden uitgerust met een van Ocriet gemaakt lavet: een bad en een wasplaats ineen. Honderden werknemers uit de omgeving werkten in deze fabriek. De ligging aan de Eem zorgde voor aanvoer van materialen per schip. De fabriek Ocriet ging in het jaar 2008 failliet. Sindsdien was de aanwezigheid van asbest een groot probleem voor herontwikkeling. De redding zou moeten komen van de bestemming van het terrein voor woningbouw. Door de ingezakte bouwmarkt is het daar niet van gekomen. Het onbewaakte terrein trok helaas ongewenste bezoekers.

In april 2014 is een nieuw college aangetreden in de gemeente Eemnes. De nieuwe wethouder heeft het hoofdpijn dossier geërfd, en wilde er meteen een doorbraak in bereiken. Die doorbraak kwam er, zonder ruggespraak over alternatieven: de gemeente heeft de terreineigenaar geholpen met een lening en stelde een tijdlimiet voor het volledig slopen van alle opstallen. In allerijl heeft USINE samen met Bond Heemschut haar alternatieve plan nog aangeboden aan de gemeente. Het plan zou in samenwerking met BOEI Amersfoort en de architecten van Mopet een klein deel van de oudste gebouwen herbestemmen.

Daarmee zou de herinnering aan een belangrijke wederopbouw industrie bewaard blijven. USINE heeft vervolgens ingesproken op een commissievergadering en vele leden daarvan overtuigd dat in elk geval de sloop van de silo gezien het grote cultuurhistorische belang zou moeten worden uitgesteld. In de tussentijd zou dan met geïnteresseerde partijen kunnen worden gekeken naar een plan tot hergebruik van delen van de fabriek. De gemeenteraad stond positief tegenover het behoud van de oudere gebouwdelen.

Sfeerbeeld van wat herbestemming had kunnen betekenen

Het Architectenbureau Mopet en NV BOEI waren inmiddels begonnen met het zoeken naar een passende oplossing voor de historisch van belang zijnde oudere gebouwdelen. Dat plan was gericht op een goedkopere manier van asbestsanering en een tijdelijke ontwikkeling van de meest waardevolle delen van de fabriek. De bedoeling was een herontwikkeling voor het gebied in te zetten met behoud van haar historie. Die inzet zou het hele terrein ten goede komen en een duurzame oplossing mogelijk maken met behoud van de oudste gebouwdelen. Woningbouw zou prima op het resterende gebied ontwikkeld kunnen worden.

Maar de inmiddels afgesproken tijdlimiet stond geen verder uitstel toe. Het heeft niet zo mogen zijn. Door problemen met de asbestsloop is de afbraak in september stil gelegd. In november werd de afbraak hervat. De industriële geschiedenis van de unieke producten van Ocriet is uitgewist. Een leeg terrein resteert. Het met ruime schulden behangen terrein gaat een ongewisse toekomst tegemoet. Anno 2020 is die situatie nog onveranderd.

Tagged on: