Woerden heeft een lange historie als garnizoensplaats. Daarin leek in de 19e eeuw een einde te komen, de vestiging van de 635e Intendance Centrale Werkplaats bracht daarin verandering. Het defensie-eiland kwam in 1999 leeg te staan. Sinds 2014 vindt een grote verandering plaats, slechts enkele gebouwen zijn behouden gebleven.

Woerden Defensie-eiland juni 2016

Het Defensie-eiland is een voorbeeld van industrieel erfgoed op militair terrein. Het oude militaire bolwerk aan de voet van het kasteel en aan de rand van de binnenstad heeft een ontwikkeling doorgemaakt in het industriële tijdperk. Het fraaie arsenaal en de oude kazerne in de Woerdense binnenstad stammen uit dezelfde periode.

Op het Defensie-eiland hebben verschillende bedrijfsonderdelen van de landmacht gefunctioneerd. De oudste gebouwen zijn de in 1880 gebouwde wasserij met een ketelhuis uit 1916 en een in 1946 vervangen schoorsteen. In deze en andere gebouwen werkten honderden Woerdenaren in de reiniging en reparatie van schoeisel, kleding, tenten en andere uitrusting. Aanvankelijk stond het bekend als de Centrale Magazijnen van Militaire Kleding en Uitrusting, later als ‘Depot Retour Goederen’ en tot de sluiting in 2005 was het onderdeel van de 635e Intendance Centrale Werkplaats. Menig plunjezak van een dienstplichtig militair is in al die jaren geleegd in Woerden. Defensie had indertijd voor Woerden gekozen omdat het voor de aan- en afvoer per trein goed gelegen was.

In 1980 werd het kasteel van Woerden overgedragen, het vervulde al kort na 1872 de magazijnfunctie.  In 1999 zijn alle activiteiten verhuisd naar Soesterberg. Sindsdien staan de gebouwen te verkommeren en in 2005 is het terrein van Defensie overgedragen aan de gemeente. Via een Europese aanbestedingsprocedure is een partij geselecteerd om het Defensie-eiland opnieuw te ontwikkelen en te saneren. In het plan zijn enkele gebouwen behouden gebleven, waaronder twee loodsen tegenover de Prins Hendrikkade, het ketelhuis en de schoorsteen. Een unieke loods met een gebogen dak van betonnen spanten is helaas niet behouden kunnen blijven.

Het unieke van het eiland was het militair-industriële karakter, inclusief haar relatief geïsoleerde ligging. Inmiddels is grote dele van het eiland nieuwbouw gerealiseerd. De ontwikkelaar maakt geen haast met de herbestemming van de behouden gebleven gebouwen: twee magazijnen en het washuis met schoorsteen.

Datering vanaf 1872 tot 1999
Adres Wilhelminaweg 46, 3441 XC Woerden
Soort omgeving met objecten/gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan militaire functie verbonden bebouwing en bedrijvigheid
Delen:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on Google+Email this to someone
Tagged on: