Op het Buurtspoorwegstation Utrechtsche Locaalspoorweg-Maatschappij in Baarn stopt de trein niet meer. De spoorlijn naar Den Dolder lag aan een aparte lijn met een eigen station. Het station is al lang geleden herbestemd tot horeca gelegenheid.

Baarn Van Heutszlaan 1-5 - vm staton buurtspoorweg ULS nu De Generaal

Baarn – Station buurtspoorweg ULS nu De Generaal

In 1896 werd de Utrechtsche Locaalspoorweg-Maatschappij opgericht. Initiatiefnemer was ir. A.J. Krieger, ontwerper van diverse spoorlijnen in Nederland gedurende deze jaren. Als een soort projectontwikkelaar voor spoorwegen en tramlijnen vroeg hij de concessie aan, om die vervolgens over te dragen aan de daarvoor opgerichte maatschappij. De lijn van Utrecht over Soest naar Baarn zou bekend worden als ‘de Stichtse lijn’.

De Stichtse Lijn oude NCS spoorlijn van Utrecht via Soest naar Baarn

Reclame voor de ‘Stichtse Lijn’ van de NCS

De Utrechtsche Locaalspoorweg-Maatschappij kwam in 1898 in bedrijf met treinen van de spoorwegmaatschappij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS). De NCS had niet alleen de treinen, maar ook de exploitatie aangenomen. Het is een vroeg voorbeeld van aanbesteding in spoorexploitatie. De treinen reden tussen Den Dolder en Baarn met haltes te Soest en Soestdijk. Het spoor liep van Soestdijk naar Baarn grotendeels parallel aan het bestaande Oosterspoor van de lijn Baarn richting Amersfoort.

De nieuwe concurrent in Baarn moest een eigen station bouwen. Dit station bestond uit een stationsgebouw met verschillende klasse wachtkamers en woonhuis, een retirade- ofwel privaatgebouw, een goederenloods en een laad- en losperron. Ook dit tweede station in Baarn kreeg een koninklijke wachtkamer. Alle stations langs de lijn werden ontworpen door architect J.F. Klinkhamer. De concurrenten Hollandsche Spoor Maatschappij en NCS deden niet voor elkaar onder in de omvang van hun stationsgebouwen.

Baarn - buurtspoorwegstation ULS retiradegebouw

Het voormalige privaat- ofwel toiletgebouw

Bij het station van de NCS zijn het oorspronkelijke privaatgebouw en de langgerekte goederenloods met laadperron nog te vinden. In 1948 is het station gesloten door aansluiting van de buurtspoorlijn op het station van de Oosterspoorlijn. Vervolgens heeft Van Gend & Loos als dochteronderneming van de NS nog lang gebruik gemaakt van de gebouwen voor haar pakketvervoer.

Het stationsgebouw is goed en herkenbaar bewaard gebleven en een compleet ensemble met haar retiradegebouw, goederenloods en een laad- en losperron. Het is in gebruik als café-restaurant ‘De Generaal’, met de allure van de oorspronkelijke wachtkamers nog aanwezig.

Datering 1897
Adres Lt. Gen. van Heutszlaan 5, 3743 JL Baarn
Soort gebouwen van cultuurhistorische waarde
Trefwoord aan spoor verbonden bebouwing
Tagged on: