Het fabriekscomplex van Warner Jenkinson in Amersfoort wordt verkocht. Eigenaar de gemeente Amersfoort had met gebruiker De WAR overeenstemming over de koopprijs. De WAR heeft tijd nodig om dit bedrag bij elkaar te krijgen, maar het geduld van de gemeente dreigt op te raken. In de maand februari is een petitie gestart en heeft een gesprek met de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder plaatsgevonden.

Amersfoort - WARDe WAR is gevestigd in de oude luciferfabriek aan de Eem uit 1881, een fabriek die na overname uitgroeide tot fabriekscomplex van de Nederlandse Kleurstoffen Industrie en ook wel bekend is onder de naam van de laatste eigenaar Warner & Jenkinson. Het complex is al enige jaren eigendom van de gemeente Amersfoort en heeft het een onzekere toekomst. Meer informatie over de fabriek staat op onze website.

Op dinsdag 17 februari was er een informatieronde in de gemeenteraad over De WAR, n.a.v. het besluit van het college om de preferente status van De WAR op te heffen, en vragen die daarover waren gesteld door OPA en GroenLinks. De door meer dan 900 inwoners van Amersfoort, andere fans en gebruikers van De WAR getekende petitie is aan de orde geweest. Door alle partijen werd waardering uitgesproken voor wat De WAR en alle initiatieven aan Amersfoort toevoegen. Er waren vragen over het businessplan, de bodemverontreiniging, de koppeling van De WAR aan de locatie etc. De meeste konden goed beantwoord worden. Ze zijn uitgeschreven en nagestuurd, zie De-WAR-Amersfoort-FAQ.pdf.

Het complex is al jaren in gebruik bij de WAR. De WAR is een mooi en belangrijk initiatief, waar kunst, innovatie, wetenschap, duurzaamheid en erfgoed op een unieke manier samenkomen. In het toekomstplan van de WAR worden deze activiteiten voortgezet en uitgebreid en wordt de oudste fabriek van Amersfoort onderdeel van de publieke ruimte rond de Eemhaven. De WAR heeft jaren geïnvesteerd in deze plek, en heeft laten zien daar – zonder subsidie – een goed programma neer te kunnen zetten.

De gemeente Amersfoort dreigt het pand te verkopen aan de hoogste bieder. Dat zou de plannen voor de WAR geen goed kunnen doen. Het initiatief De WAR biedt de beste garantie dat het oudste industriële complex aan de Eem behouden blijft. Voor wie de petitie nog wil ondertekenen, ga naar de link.

Tagged on: