De schoorsteen van de voormalige steenfabriek Elst dreigt verloren te gaan. De Werkgroep Elst van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken maakt zich sterk voor het behoud van dit karakteristiek stukje industrieel erfgoed.

De aanwezige fabrieksschoorsteen en de voormalige bedrijfswoning (verbouwd tot meerdere wooneenheden, maar niet meer bewoond en in zeer slechte staat) zijn de enige nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar de vroegere bedrijfssituatie. Het fabrieksterrein is enkele malen opgehoogd, waarbij nog aanwezige resten van de vroegere fabriek en een draaicarrousel van de voormalige smalspoorlijn onder het huidige fabriekscomplex terecht zijn gekomen.

Tot de gemeentelijke herindeling in 2006 lag het fabriekscomplex in de Gemeente Amerongen. Thans is het gelegen in de Gemeente Rhenen. De schoorsteen is een verwijzing naar de vroegere baksteenindustrie in dit deel van de provincie Utrecht en is de laatste nog compleet aanwezige fabrieksschoorsteen in de gemeente Rhenen. Voor vele Elstenaren was deze steenfabriek de plaats waar zij hun boterham verdienden. De schoorsteen is al jarenlang een karakteristiek baken in het rivierenlandschap en als zodanig een beeldbepalend bouwwerk aan de westrand van het dorp Elst.

Tagged on: