De schoorsteen van de voormalige steenfabriek Timmermans dreigt verloren te gaan. De Werkgroep Elst van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken maakt zich in 2011 sterk voor het behoud van dit karakteristiek industrieel erfgoed.

De schoorsteen van steenfabriek Timmermans in 2011

De steenfabriek stond bekend onder de naam Timmermans, maar was al enige tijd van Wienerberger. De fabriek sloot in 2009. Een fabrieksschoorsteen en bedrijfswoning (niet meer bewoond en in zeer slechte staat) zijn de enige nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar de vroegere bedrijfssituatie. Het fabrieksterrein is in het verleden enkele malen opgehoogd. Daarbij zijn resten van de vroegere fabriek en een draaicarrousel van de voormalige smalspoorlijn onder het huidige fabriekscomplex terecht gekomen.

Tot de gemeentelijke herindeling in 2006 lag het fabriekscomplex in de Gemeente Amerongen. Elst ligt nu in de gemeente Rhenen. De schoorsteen is een verwijzing naar de vroegere baksteenindustrie. De fabrieksschoorsteen is het laatst overgebleven exemplaar in de gemeente Rhenen en in dit deel van de provincie Utrecht. Voor veel Elstenaren was de fabriek de plaats waar zij hun boterham verdienden. De schoorsteen is al jarenlang een karakteristiek baken in het rivierenlandschap en als zodanig een beeldbepalend bouwwerk aan de westrand van het dorp Elst.

Tagged on: